ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.
Εμπορία και Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1123
GR, 57022, Σίνδος

Τ.
(+30) 2310 797 646
(+30) 2310 797 656
(+30) 2310 796 517

F.
(+30) 2310 797 678

info@sklero.gr

 

Ποιοτικός Έλεγχος ISO


ISO Χάλυβες Σκλήρυνση Μετάλλων

 

Φωτογραφίες

 

 

 

Για την διασφάλιση της ποιότητας τηρείται σύστημα πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 9001:2008, σύμφωνα με το οποίο ελέγχονται και επιτηρούνται, τόσο οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα των διαφόρων θερμικών επεξεργασιών, όσο και η άψογη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτό διατίθεται σύγχρονος εξοπλισμός μετρητικών οργάνων.

 

Ποιοτικός Έλεγχος ISO
ISO Certificate.pdf

 

 

 

 

 

© Sklero S.A Sitemap