ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.
Εμπορία και Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1123
GR, 57022, Σίνδος

Τ.
(+30) 2310 797 646
(+30) 2310 797 656
(+30) 2310 796 517

F.
(+30) 2310 797 678

info@sklero.gr

 

Χάρτης Πλοήγησης / Sitemap

 

0. Αρχική

1. Προϊόντα και Υπηρεσίες

1.1. Αποθήκη Χαλύβων και Σιδηρούχων Μετάλλων
1.2. Αποθήκη Μη Σιδηρούχων Μετάλλων
1.3. Τυποποιημένα Εξαρτήματα Κατασκευής Καλουπιών
1.4. Προκατασκευασμένα Πλαίσια Καλουπιών
1.5. Θερμικές Επεξεργασίες Χαλύβων και Κραμάτων Χαλκού, Αλουμινίου και Τιτανίου

2. Νέα/Ανακοινώσεις

3. Εταιρεία (Προφίλ)

4. Εργαλεία / Downloads

5.  Επικοινωνία