ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.
Εμπορία και Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1123
GR, 57022, Σίνδος

Τ.
(+30) 2310 797 646
(+30) 2310 797 656
(+30) 2310 796 517

F.
(+30) 2310 797 678

info@sklero.gr

 

Downloads 

Όλα τα αρχεία θα είναι διαθέσιμα για download σε λίγες ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sklero S.A Sitemap