ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.
Εμπορία και Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1123
GR, 57022, Σίνδος

Τ.
(+30) 2310 797 646
(+30) 2310 797 656
(+30) 2310 796 517

F.
(+30) 2310 797 678

info@sklero.gr

 

Ιστορικό και Εγκαταστάσεις


Χάλυβες - Σκλήρυνση Μετάλλων

 

Η ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1972 ως «Γκανούλης & Σία Ε.Π.Ε.» στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία χάλυβα στον τότε πρωτοαναπτυσσόμενο κλάδο των βιοτεχνιών και των βιομηχανιών της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, παρείχε πρωτοποριακές για εκείνη την εποχή τεχνικές υπηρεσίες, εκτελώντας θερμικές επεξεργασίες χαλύβων με τεχνολογία και τεχνογνωσία γερμανικής προελεύσεως. Σε όλη αυτή την 30ετή παρουσία της εταιρείας στο χώρο, οι προσπάθειες της διοίκησης και του προσωπικού ήταν και είναι εστιασμένες στην εξυπηρέτηση των πελατών και στην τήρηση προδιαγραφών ποιότητας, με στόχο την συνεχή βελτίωση των προιόντων και των υπηρεσιών. Αυτό οδήγησε στην πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας της ΣΚΛΕΡΟ κατά ISO 9002 το 1998.

 

Το 1993 μετονομάστηκε σε ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε. και μετεγκαταστάθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου και στεγάζεται μέχρι σήμερα, συνολικής επιφάνειας 6.000 m2. Το ενιαίο κτίσμα, που φιλοξενεί τα γραφεία, την αποθήκη και τη μονάδα θερμικών επεξεργασιών είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και τους κανόνες ασφαλείας για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ακολουθώντας την τάση της εποχής για καθαρότερες πηγές ενέργειας υλοποιήθηκε η σύνδεση στο βιομηχανικό δίκτυο φυσικού αερίου, γεγονός που συντέλεσε τόσο στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος όσο και της κατανάλωσης ενέργειας. Με συνεχείς επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης των εγκαταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τους στόχους της υψηλής ποιότητας που έχει θέσει.

 

Το προσωπικό της εταιρείας είναι ειδικευμένοι τεχνίτες με πείρα στη θερμική επεξεργασία του χάλυβα. Η τεχνική επίβλεψη όλων των διαδικασιών και των μηχανημάτων βρίσκεται υπό την ευθύνη μεταλλουργών και μηχανολόγων μηχανικών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών και η ποιότητα των αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

© Sklero S.A Sitemap