ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.
Εμπορία και Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1123
GR, 57022, Σίνδος

Τ.
(+30) 2310 797 646
(+30) 2310 797 656
(+30) 2310 796 517

F.
(+30) 2310 797 678

info@sklero.gr

 

Αποθήκη Χαλύβων και Σιδηρούχων Μετάλλων

Χάλυβες Ατσάλι Σκλήρυνση Μετάλλων

Χάλυβες/Χυτοσίδηροι Γενικών Κατασκευών   

Χάλυβες Επιφανειακής Βαφής
1.5919 (15CrNi6)

Χάλυβες Επιβελτιώσεως
1.6582 (34CrNiMo6 +QT)
1.7225 (42CrMo4 +QT)
1.7225 (42CrMo4 +SH (ανοχή h9) +QT)
1.8519 (31CrMoV9 +QT)
1.7709 (21CrMoV5-7 +QT)

Χάλυβες Κατασκευών
1.0503 (C45 +SH(ανοχή h9))
1.1221 (C60E)
1.1191 (C45E)

Χάλυβες Πυρίμαχοι
1.4841 (Χ15CrNiSi25-20)

Ασημοχάλυβες
1.2002 (125Cr1 +C(ανοχή h7))

Χυτοσίδηρος (Μαντέμι)
0.6025 (GG25)
0.7040 (GGG40)


Εργαλειοχάλυβες

Εργαλειοχάλυβες Κατασκευών
UHB11 1.1730 (C45U)

Εργαλειοχάλυβες Ψυχρής Κατεργασίας
ARNE 1.2510 (100MnCrW4)
GRANE 1.2721 (50NiCr13)
SLEIPNER
VANADIS10
CALMAX 1.2358 (60CrMoV18-5)
RIGOR 1.2363 (X100CrMoV5-1)
1.2080 (X210Cr12)
SVERKER21 1.2379 (X155CrVMo12-1)
SVERKER3 1.2436 (X210CrW12)
REGIN 1.2550 (60WCrV7)

Εργαλειοχάλυβες Θερμής Κατεργασίας
ORVAR 2M 1.2344 (X40CrMoV5-1)
QRO90 SUP ?1.2365 (?32CrMoV12-28)
ALVAR14 1.2714 (55NiCrMoV7)
VIDAR SUP 1.2343 (X38CrMoV5-1)
HOTVAR
DIEVAR

Ταχυχάλυβες
VANADIS60 1.3242 (HS7-7-7-11)
VANADIS23 1.3344 (HS6-5-3C)

Εργαλειοχάλυβες Κατεργασίας Πλαστικών
IMPAX SUP 1.2738 (40CrMnNiMo8-6-4)
HOLDAX 1.2312 (40CrMnMoS8-6)
UNIMAX

Ανοξείδωτοι Εργαλειοχάλυβες Κατεργασίας Πλαστικών
STAVAX ESR 1.2083 (X42Cr13)
RAMAX2 1.2316 (X36CrMo17)
CORRAX
ELMAX

Ηλεκτρόδια Συγκόλλησης Εργαλειοχαλύβων
Τα παραπάνω ηλεκτρόδια είναι ιδίας χημικής σύνθεσης με τα προς συγκόλληση υλικά (τους εργαλειοχάλυβες του εν λόγω χαλυβουργείου), διατίθενται σε κατάλληλη μορφή τόσο για τη συγκόλληση ηλεκτρικού τόξου (WELD) όσο και για συγκόλληση τόξου βολφραμίου (TIG-WEL) και είναι κατάλληλα για τη συγκόλληση των χαλύβων ORVAR SUPREME, ORVAR 2M, DIEVAR, QRO90 SUPREME, VIDAR 1, VIDAR SUPREME, ALVAR, HOTVAR, IMPAX SUPREME, STAVAX SUPREME, CORRAX, STAVAX ESR, RAMAX S, HOLDAX, CALMAX, CARMO, CALDIE και SLEIPNER.

 

 

 

 

 

© Sklero S.A Sitemap