ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.
Εμπορία και Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1123
GR, 57022, Σίνδος

Τ.
(+30) 2310 797 646
(+30) 2310 797 656
(+30) 2310 796 517

F.
(+30) 2310 797 678

info@sklero.gr

 

Αποθήκη Μη Σιδηρούχων Μετάλλων

Κράματα Χαλκού

Ηλεκτρολυτικός Χαλκός 2.1060 (Cu 99,9%)
Χαλκός για Ηλεκτροπόντες 2.1285.79, (CuCo2Be), 2.1293, (CuCr1Zr)
Μπρούντζος 2.1052 (GC-CuSn12Ni), 2.1052 (GC-CuSn7ZnPb)
MOLDMAX HH   

 

Κράματα Αλουμινίου

ALUMEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sklero S.A Sitemap