ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.
Εμπορία και Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1123
GR, 57022, Σίνδος

Τ.
(+30) 2310 797 646
(+30) 2310 797 656
(+30) 2310 796 517

F.
(+30) 2310 797 678

info@sklero.gr

 

Προκατασκευασμένα Πλαίσια Καλουπιών

Προκατασκευασμένα Πλαίσια Καλουπιών


Φωτογραφίες

 

Πλήρως συναρμολογημένοι σκελετοί καλουπιών, οι οποίοι περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πλάκες και τα εξαρτήματα οδήγησης, εξόλκευσης  κλπ. Οι διαστάσεις, οι ανοχές, η τραχύτητα των επιφανειών και τα υλικά κατασκευής είναι τυποποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας υπάρχει μόνιμη σχετική παρακαταθήκη ετοιμοπαράδοτων καλουπιών σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων.

 

 

 

© Sklero S.A Sitemap