ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.
Εμπορία και Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1123
GR, 57022, Σίνδος

Τ.
(+30) 2310 797 646
(+30) 2310 797 656
(+30) 2310 796 517

F.
(+30) 2310 797 678

info@sklero.gr

 

Εταιρία

H ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε. έχει σταθερή παρουσία εδώ και 30 χρόνια στο χώρο του εμπορίου ειδικών χαλύβων και της θερμικής επεξεργασίας αυτών, καθώς και στο εμπόριο τυποποιημένων εξαρτημάτων κατασκευής πάσης φύσεως καλουπιών. Με την πολυετή αυτή εμπειρία αλλά και με διαρκή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, η εταιρεία παρέχει πρώτες ύλες και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους πελάτες της, οι οποίοι προέρχονται από τη βιομηχανία και από το χώρο των μικρομεσαίων βιοτεχνιών της Ελλάδας και των γειτονικών βαλκανικών χωρών. Η εταιρεία βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος), όπου στεγάζει την αποθήκη των εμπορευμάτων και τη μονάδα της θερμικής επεξεργασίας

Σκλέρο - προκατασκευσμένα πλαίσια καλουπιών

 

Η εταιρεία μας είναι συνεχώς ενήμερη στις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του χάλυβα ως τεχνικού υλικού και σε θέματα τεχνολογιών θερμικής επεξεργασίας, μέσω σταθερών επιστημονικών και εμπορικών επαφών (συνεργάτες, προμηθευτές, εκθέσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα κλπ.) με τη Γερμανία και φροντίζει να ενημερώνει αντίστοιχα και τους πελάτες της, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται.

 

 

 

 

© Sklero S.A Sitemap