ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε.
Εμπορία και Θερμική Επεξεργασία Χαλύβων

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 1123
GR, 57022, Σίνδος

Τ.
(+30) 2310 797 646
(+30) 2310 797 656
(+30) 2310 796 517

F.
(+30) 2310 797 678

info@sklero.gr

 


Χάλυβας - Σκλήρυνση Μετάλλων

 

Εμπορία και θερμική επεξεργασία χάλυβα

Ειδικοί χάλυβες
Τυποποιημένα εξαρτήματα και προκατασκευασμένα πλαίσια injection καλουπιών
Θερμικές επεξεργασίες χάλυβα